ARC Pro - Asociatia pentru Coaching Profesionist din Romania

Statut ARC 2010

ASOCIAŢIA „ROMANIAN COACH GUILD – ARC”
– Statut –
PREAMBUL

ASOCIAŢIA ROMANIAN COACHING GUILD – ARC ia fiinţă pentru sprijinirea activităţii profesionale de coaching în România, pentru respectarea valorii proprii a fiecărei persoane, pentru dezvoltarea cu succes a fiecărui individ şi a întregii societăţii româneşti.

ASOCIAŢIA ROMANIAN COACH GUILD – ARC, aderă la acea formulă de coaching care onorează clientul ca expert în viaţa şi munca sa şi presupune că fiecare client este creativ, integru şi plin de resurse.

Bazat pe aceste premise, responsabilitatea fiecărui coach membru acreditat şi afiliat acestei asociaţii profesionale este să:
–    descopere, clarifice şi să se alinieze la ceea ce clientul doreşte să dobândească
–    încurajeze clientul să se autodescopere
–    opteze pentru soluţiile şi strategiile alese de însuşi clientul
–    menţină şi susţină responsabilitatea şi răspunderea clientului

Coachingul profesional este o relaţie susţinută care permite oamenilor să performeze semnificativ şi cu rezultate remarcabile în vieţile lor, în carierele şi organizaţiile lor.

Procesul de coaching ajută oamenii să adâncească rezultatele învăţării lor în diverse domenii, să obţină rezultate practice mai bune, să-şi îmbunătăţească ceea ce numim calitatea vieţii. În fiecare sesiune de coaching, clientul îşi alege subiectele conversaţiei, în timp ce coachul ascultă şi contribuie cu observaţii şi întrebări lămuritoare. O astfel de interacţiune aduce claritate şi orientează clientul spre acţiune.

Coachingul accelerează demersurile clientului spre progres, punând accentul pe conştientizarea alegerilor personale bazate pe valorile proprii din procesul evocat de client.

Coachingul se concentrează pe situaţia actuală a clientului şi pe ceea ce el doreşte să obţină, să dobândească, să facă în viitorul imediat. Coachingul întăreşte responsabilitatea clientului în alegerile şi opţiunile sale în trăirea vieţii aşa cum şi-o doreşte.

Membrii titulari, acreditaţi şi afiliaţi, Asociaţiei recunosc că rezultatele sunt meritul intenţiilor, alegerilor şi acţiunilor clientului, susţinute de efortul şi suportul procesului de coaching.

Membrii titulari, acreditaţi şi afiliaţi Asociaţiei recunosc şi respectă acest Statut şi Codul Etic Profesional al Asociaţiei.

CAP.I    Denumirea, natura juridică, sediul, durata de funcţionare
Art.1    ASOCIAŢIA „ROMANIAN COACHING GUILD – ARC” numită în continuare Asociaţie este persoană juridică romană de drept privat cu scop nepatrimonial, înfiinţată conform Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu modificările şi completările ulterioare. Asociaţia va putea utiliza şi traducerea în limba româna: Asociaţia Română pentru Coaching. De asemenea abrevierea folosită va fi ARC, respectiv RoCG pentru versiunea în limba engleză.
Art.2    În temeiul dreptului constituţional la asociere următorii membri fondatori şi-au dat acordul de voinţă la constituirea Asociaţiei:
Murgu Horea Corneliu cu domiciliul în Str. Banului nr.3, Et.1, Ap.3, Bucureşti, Sector 1, identificat prin CI seria RR, nr. 458614, eliberată de SPCEP S1 la data de 29.05.2007;
Stănescu Mihai cu domiciliul în Str. Răşinari nr 1 Bl U6, sc A, ap 5 secor 3, Bucureşti, identificat prin CI seria RT, nr. 038 793, eliberată de SPCEP S13 la data de 01.09.1999;
Iliescu Carmen cu domiciliul în Iaşi, Sos. Păcurari nr. 87, Bl. 475, Sc. B, Et. 7, Ap. 27, identificată prin CI seria MX, nr. 718517, eliberată de Pol.Mun. Iaşi, la data de 09.01.2008;
Bichiş Daniel Marius cu domiciliul în Şos Colentina, nr 18, Bl 9A, ap 32, sect 2, Bucureşti.  identificat prin CI seria RR, nr. 288428, eliberată de SPCEP S 7. la data de 04.03.2004;
Grigoriu Monica Mihaela cu domiciliul în Bucureşti, Str. Constantin Rădulescu Motru nr. 22, bl. 46, sc. 1 identificată prin CI seria RX, nr. 175526 eliberată de S.E.P. la data de 23.05.2003
Mincu Mirela Jackline cu domiciliul în Aleea Ilioara nr.16, Bl.M32, Sc.A, Et.2, Ap.10, Bucureşti, Sector 3, identificată prin CI seria RD, nr. 492161, eliberată de SPCEP S3 la data de 08.09.2006;
Popa-Radu Mihai,  cu domiciliul în Str. Rucăr nr.19A,  Bucureşti, Sector 1, identificat prin CI seria RD, nr. 286298, eliberată de SPCEP S4 la data de 15.12.2002;
Andreescu Daniela cu domiciliul în Str. Drumul Taberei nr.17, Bl.A2, Sc.A, Et.6, Ap.27, Bucureşti, Sector 6, identificată CI seria RD, nr. 563790, eliberată de SPECP S6 la data de 11.03.2008;
Alexandrescu Ştefan cu domiciliul în Str. Vasile Lupu nr.130, Bl.A2, Tr.2, Et.8, Ap.7, Iaşi, Jud. Iaşi, identificat prin CI seria MX, nr. 447805, eliberată de Pol. Mun. Iaşi la data de 25.03.2004;
Baltariu Nelu cu domiciliul în Str. Surlaşului nr 40, Braşov, identificat cu CI seria BV nr. 521 323, eliberata de SPCLEP Brasov la data de 05.06.2007
Bădărau Constantin Mugurel cu domiciliul în Str Vicina, nr 3,BL 33, Sc 3, et 7, Ap 151, sect 5 Bucureşti, identificat cu BI seria DG, nr 943590, eliberata de secţia 18, la data de 18.09.1998.
Bichiş Mariana cu domiciliul în Şos Colentina, nr 18, Bl 9A, ap 32, sect 2, Bucureşti.  identificată prin CI seria SX, nr. 156189, eliberată de SPCEP S 7. la data de 20.03.2003;
Blidăruş Maria Magdalena cu domiciliul în Ale. Buteica Emanoil Marius nr.8, Bl6, Sc.1, Et.4, Ap.24, Bucureşti, Sector 3, identificat prin CI seria RT, nr. 485103, eliberată de SPCEP S3 la data de 08.5.2007;
Bobeanu Oana cu domiciliul în Str Gheorghe Petraşcu nr 16, Bl B 10, sc 4, Apt 62, sect 3, Bucureşti , identificată prin CI seria RR, nr 366510, eliberata SPECEP Bucureşti la data de 15.12.2005
Bondor Negraru Bogdan cu domiciliul în Str. Ştefan Octavian Iosif nr.2, Bl.M51, Sc.A, Ap.9, Cimpina, Jud.Prahova, identificat prin CI seria RR, nr. 393027, eliberată de SPCEP S3 la data de 25.05.2006;
Ceauş Nineta – Monica domicilata în Aleea Cenuşăresei, nr 2, Bl 52, sc A, etaj 4, Apt 28, sect 2, Bucureşti, identificată cu CI, seria RR, nr 236108, eliberata de SPCEP secţia 8, la data de 01.10.2002;
Cîmpea Alina Raluca cu domiciliul în Str. Grigore Moisil nr.4, Bl.6, Sc.1, Et.7, Ap.30, Bucureşti, Sector 2, identificat prin CI seria RT, nr.525839, eliberată de SPCEP S2 la data de 09.11.2007;
Copîndeanu Daniela Carmen cu domiciliul în Str. Plopilor nr.4, Ap.13, Cluj Napoca, Jud. Cluj, identificat prin CI seria KX, nr. 599086, eliberată de SPCLEP Cluj Napoca la data de 11.03.2008;
Demi Mariana domiciliata în Calea Rahovei, nr 322, bl 67, sc 4, etaj 6, Apt 123, Bucureşti sector 4, identificat cu CI, seria RD, nr 293200, eliberata de SPCEP, secţia 19, la data de 27.01.2003.
Dobre Mihaela Daniela cu domiciliul în Str. Maior Coravu Ion nr.57, Et.9, Ap.29, Bucureşti, Sector 2, identificat prin CI seria RT, nr. 421283, eliberată de SPCEP la data de 26.07.2006;
Dorobanţ Victoria Alina cu domiciliul în Str. Brădetului nr.16, Bucureşti, Sector 4, identificată prin CI seria RX, nr. 047670, eliberată de SPCEP 16 la data de 04.06.1998;
Frumosu Alexandru cu domiciliul în Str. Mărgeanului nr.6A, Bl.M69, Sc.2, Et.2, Ap.39, Bucureşti, Sector 5, identificat prin CI seria RT, nr. 512328, eliberată de SPCEP S5 la data de 31.08.2007;
Fufezan Augustin Horaţiu cu domiciliul în Str. Scorţarilor nr.15, Ap.36, Cluj Napoca, Jud Cluj, identificat prin CI seria KX, nr. 282384, eliberată de Pol Mun Cluj Napoca, la data de 21.07.2003;
Gherasim Ramona – Ioana cu domiciliul în Str Avrig, nr 62, Bl 019, sc A, etaj 9, Apt 39, identificat cu CI, seria RX , nr 272508, eliberata de SPCEP, S 9, la data de 24.02.2005;
Grosoşiu Sabina  domiciliata in Str Liviu Rebreanu, nr 12, BL K 2, sc 2, etaj 6, Apt 36, sector 3, Bucureşti,identificat prin CI, seria DP, nr 030209, eliberat de IGP-DEP in data de 12.10 1999.
Iancu Alice cu domiciliul în Ale. Iosif Hodos nr.2, Bl.J43, Sc.2, Ap.18, Bucureşti, Sector 3, identificat prin CI seria RX, nr. 164636, eliberată de Secţia 13 la data de 14.04.2003;
Ivanov Adrian – Dan cu domiciliul in Şos Stefan cel Mare, nr 36, bl 30 B, sc 2, Apt 60, sect 2, Bucureşti identificat cu CI seria RT, nr 304737, eliberat de secţia 6, la data de 20.01.04
Latiş Corneliu Eugen cu domiciliul în Str. Constantin Tănase nr.20, identificat prin CI seria RX, nr. 018119, eliberată de Secţia 9 la data de 13.01.1998;
Manea Mara cu domiciliul în Cal. Văcăreşti nr.32B, Bl.9C, Sc.1, Et.1, Ap.5, Bucureşti, Sector 4, identificat prin CI seria RT, nr. 472420, eliberată de SPCEP S4 la data de 02.03.2007;
Mandler Tanţa cu domiciliul în Sat  Petreşti (comuna Corbeanca)  Jud Ilfov, Şos Unirii nr 79, identificată  prin CI seria IF, nr. 104668, eliberată de SPCLEP Buftea la data de 08.02.2006;
Manole Cristina cu domiciliul în Str. Poet Panait Cerna nr.14, Bl.M5, Sc.1, Ap.4, Bucureşti, Sector 3, identificată  prin CI seria RD, nr. 379234, eliberată de Secţia 11 la data de 19.05.2004;
Marin Decebal Leonard cu domiciliul în Str. Povernei nr.28, Ap.1, Bucureşti, Sector 1, identificat prin CI seria RR, nr. 385256, eliberată de SPCEP S1 la data de 04.04.2006;
Mihai Constandel Mircea cu domiciliul în Str. Vlaicu Vodă nr.23, Bl.V39, Sc.1, Et.4, Ap.52, Bucureşti, Sector 3, identificat prin CI seria RR, nr. 230244, eliberată de Secţia 11 la data de 09.09.2002;
Moisescu Goia Elena Carmen cu domiciliul în Str. Frantz Liszt nr.22, Cluj Napoca, Jud. Cluj, identificat prin CI seria KX, nr. 505039, eliberată de SPCLEP Cluj Napoca la data de 20.09.2006;
Muller-Demary Petra cu reşedinţa in România Bucureşti str M. Zorileanu nr 25 ap 3 sect 1, identificată prin Permis de Şedere ROU 0039374 eliberat la data de 17.06.05
Nuţu Angela cu domiciliul în Str. Luica nr.28, Bucureşti, Sector 4, identificat prin CI seria RT, nr.459713, eliberată de SPCEP S4 la data de 24.01.2007;
Obancea Rodica cu domiciliul în Str. Cpt Nicolae Licăreţ, Nr.8, Bl.PM42, Sc.A, Ap.4, Bucureşti, Sectror 3, identificat prin CI seria RT, nr. 407282, eliberată de SPECP S3 la data de 27.04.2006;
Oprean Delia Beatrice cu domiciliul în Cal. Dorobanţilor nr.93, Ap.38, Cluj Napoca, Jud. Cluj, identificat prin CI seria KX, nr. 019447, eliberată de Pol. Mun Cluj Napoca la data de 05.02.1999;
Paraschiv Mihaela cu domiciliul în Str. Avrig nr.58, B.017, sc.1, Et.7, Ap.61, Bucureşti, sector 2, identificat prin CI seria RT, nr. 436045, eliberată de SPCEP S2 la data de 10.10.2006;
Paraschiv Dragoş cu domiciliul în Str. Avrig nr.58, B.017, sc.1, Et.7, Ap.61, Bucureşti, sector 2, identificat prin CI seria DP, nr. 105129, eliberată de DGEIP la data de 22.04.2004;
Petean Florin Ion cu domiciliul în Ale. Bîrsei nr.4, Ap.47, Cluj Napoca, Jud Cluj, identificat prin CI seria KX, nr. 050099, eliberată de Pol Mun Cluj Napoca la data de 28.09.1999;
Pîcleanu Săvinescu Amalia cu domiciliul în Aleea Dealul Măcinului nr.1A, Bl.452, Sc.C, Ap.91, Bucureşti, Sector 6, identificat prin CI seria RD, nr. 506949, eliberată de SPCEP S6 la data de 12.12.2006;
Popa Cristina Mirela  cu domiciliul în Str. Făget nr.11, Piteşti, Jud. Argeş, identificată prin CI seria AS, nr.231765, eliberată de Pol Mun Piteşti la data de 16.01.2003
Pricopi Teodor cu domiciliul in Str Maria Cuntan, nr 4, BL S42, sc 1, etaj 8, apt 27, sector 5, Bucureşti, identificat cu CI, seria RT, nr 520833, eliberat de SPCEP,S 5, biroul nr 2, la 17.10 207;
Radu Andrei cu domiciliul în Bld. Constructorilor nr.24A, Bl.44, Sc.3, Ap.155, Bucureşti, Sector 6, identificat prin CI seria RT, nr. 442035, eliberată de SPCEP S6 la data de 16.11.2006;
Radu Cristian Marian cu domiciliul în Sat Bragadiru (Oraş Bragadiru), Jud. Ilfov, Str. Primăverii nr.22, identificat prin CI seria IF, nr. 120814, eliberată de SPCLEP la data de 16.08.2006;
Răducu Marcel  cu domiciliul în Str. Doamna Ghica nr.18, Bl.3Bbis. Sc. B, Ap.52, Bucureşti, Sector 2, identificat prin CI seria RX, nr. 192698, eliberată de Secţia 7 la data de 08.07.2003;
Ruşti Lenuţa Aurica cu domiciliul în Bld. Iancu de Hunedoara nr.64, Bl.12B; ap.20, Bucureşti, Sector 1, identificat prin CI seria RD, nr.179648, eliberată de Secţia 1 la data de 13.07.2001;
Samoilă Constantin Răzvan cu domiciliul în Cal. Floreşti nr.1, Ap.62, Clij Napoca, Jud. Cluj, identificat prin CI seria KX, nr. 014318, eliberată de Pol. Mun. Cluj Napoca la data de 11.12.1998;
Stan Iuliana Mihaela cu domiciliul în Alea Barajul Iezerul nr.4, Bl.M2A+B, Sc.C, Et.1, Ap.47, Bucureşti, Sector 3, identificată prin CI seria RT, nr. 535201, eliberată de SPCEP S3 biroul 5 la data de 15.01.2008;
Stanciu Adrian cu domiciliul în Str. Nicolae Cînea nr.15, Bucureşti, Sector 2, identificat prin CI seria RD, nr. 055626, eliberată de Secţia 7 la data de 18.11.1998;
Stoian Irina Ana Maria cu domiciliul în Bld. Decebal nr.11, Bl.S14, Sc.4, Et.1, Ap.66, Bucureşti, Sector 3, identificat prin CI seria RR, nr. 482869, eliberată de SPCEP S3 la data de 11.09.2007;
Şerbanescu Bogdan cu domiciliul în Bld. Tineretului nr.51, Bl.64, Sc.B, Et.2, Ap.45, Bucureşti, Sector 4, identificat prin CI seria DP, nr. .092435, eliberată de DGEIP la data de 21.11.2002;
Ştefănescu Irina cu domiciliul în Str. Năsăud nr70, Bl.86C, Et.1, Ap.9, Bucureşti, Sector 5, identificat prin CI seria RT, nr. 008561, eliberată de Secţia 18 la data de 08.01.1998;
Trâncă Dragoş cu domiciliul în Str. Aleea Aviatorilor nr 21 Sc A, ap 11, Bacău, identificat prin CI seria XC nr 282875, eliberat de Mun Bacau la data de 27.08.2003
Ţucu Gheorge cu domiciliul în Str. N. Constantinescu nr.6, Bl.15A, Sc.B, Ap.29, Bucureşti, Sector 1, identificat prin CI seria RR, nr. 067752, eliberată de Secţia 1 la data de 05.05.1999;
Vaida  Radu Vladimir cu domiciliul in Intr. Victor Eftimiu nr 9 ap 19, Bucureşti sect 1 identificat prin CI seria RD nr 326776 eliberata de Secţia 3 la data de 16.07.2003
Vâna  Beatrice cu domiciliul in Bd. Uverturii nr 85 bl 014 sc C, et 5, ap 80, Bucureşti sect 6 identificat prin CI seria RR nr 289161 eliberata de Secţia 21 la data de 04.03.2004
Vişoianu Daniela cu domiciliul în Str. Viitorului nr.182, Bl.49, Sc.B, Et.1, Ap.44, Bucureşti, Sector 2, identificat prin CI seria RX, nr. 185460, eliberată de Secţia 6, la data de 18.06.2003;

Art.3    Asociaţia îşi are sediul social în Bucureşti, Str. Agricultori nr.37-39, Sector 2, cod poştal: 021 482. Modificarea sediului social se poate face prin hotărârea Colegiului Director.
Art.4    Asociaţia poate înfiinţa filiale şi sucursale sau poate deschide birouri în ţară sau străinătate. Asociaţia se poate afilia la federaţii sau alte structuri asociative din ţară sau străinătate.
Art.5    Asociaţia va funcţiona pe termen nelimitat, dizolvarea şi lichidarea sa făcându-se în condiţiile legislaţiei în vigoare şi ale prezentului statut.

CAP.II      Scopul şi obiectivele Asociaţiei
Art.6    Asociaţia are ca scop promovarea şi aplicarea în România a standardelor internaţionale ale coachingului profesional, aşa cum sunt ele definite şi acreditate profesional de International Coaching Federation (ICF), European Coaching Federation (EuCF), European Coaching Institute (ECI), International Association of Coaching Institutes (ICI) şi International Association of Coaching (IAC).
Art.7    Realizarea acestui scop va fi urmărită prin îndeplinirea unor obiective cum ar fi:
– pe termen mediu :
a)    reglementarea profesiei de coach la nivel naţional prin demersuri specifice pe lângă organismele statului român cu drept de decizie în aceasta problemă;
b)    promovarea excelenţei în coachingul practicat în România, prin asigurarea cadrului de referinţă respectat de cele mai importante asociaţii profesionale internaţionale şi prin crearea şi asigurarea unor standarde profesionale în practica coachingului în ţara noastră;
c)    înlesnirea şi statuarea unui limbaj specific, decodat unitar de către practicanţii coachingului în limba română;
d)    realizarea unui site profesionist deschis pe de o parte membrilor Asociaţiei conţinând informaţii specifice şi pe de altă parte publicului larg interesat.
– pe termen lung:
a)    recunoaşterea internaţională a asociaţiei;
b)    dezvoltarea unei structuri şi a unor standarde de autoritate pentru acreditarea în coachingul profesional în România;
c)    încurajarea dezvoltării profesionale a practicanţilor coachingului din România;
d)    furnizarea de informaţii publice privind activitatea de coaching în România;
e)    popularizarea şi promovarea principiilor fundamentale ale coachingului profesional;
f)    facilitarea/intermedierea traducerilor cu tematică de coaching profesional;
g)    încurajarea contactelor şi colaborarea cu organizaţiile internaţionale interesate în promovarea şi dezvoltarea coachingului profesional pentru dezvoltare personală şi organizaţională;
h)    îmbunătăţirea continuă a practicii procesului de coaching profesional pentru dezvoltare personală şi organizaţională în România;
i)    observarea calităţii serviciilor de coaching oferite de coachii din România;
j)    informarea adecvată a publicului privind conţinutul coachingului profesional prin:
– campanii de presă coordonate şi sprijinite de ARC şi la care să contribuie membrii activi ai ARC,
k)    – elaborarea şi distribuirea unor materiale informative în mediul de business cu privire la coachingul profesional,
– participarea ARC la manifestările profesionale relevante din ţară şi străinătate,
– abordarea proactivă a publicaţiilor de specialitate pentru publicitarea standardelor etice ale coachingului profesional;
l)     susţinerea pregătirii continue a coachilor profesionişti prin:
– organizarea unor întâlniri între coachii profesionişti (acreditaţi) şi cei în formare: peer coaching, knowledge cafe, practice sharing etc
– facilitarea participării la evenimente legate de promovarea coachingului profesional,
– realizarea unei biblioteci virtuale ce va cuprinde materiale despre coaching pe care membrii activi le selectează şi le propun care va fi deschisă numai membrilor titulari ARC,
– înfiinţarea unor forumuri de discuţii online pe teme profesionale moderate de membrii acreditaţi ARC (prin rotaţie),;
m)   promovarea activităţii coachilor profesionişti şi a ARC prin:
– contactarea proactivă a publicaţiilor relevante,
– realizarea unei baze de date cu prezentarea coachilor ARC, membrii acreditaţi şi membrii în curs de acreditare (după depunerea dosarului), prin aprobarea Colegiului Director
– editarea unui Newsletter al ARC.

CAP.III    Patrimoniul şi sursele de venituri ale asociaţiei
Art.8    La data constituirii, patrimoniul Asociaţiei este de 500 lei.
Art.9    Veniturile Asociaţiei provin din:
a)    cotizaţiile membrilor acreditaţi şi afiliaţi (în formare);
b)    dobânzile şi dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condiţii legale;
c)    dividendele societăţilor comerciale înfiinţate;
d)    veniturile realizate din activităţi economice directe (contracte de asistenţă cu departamente de HR din companii şi ONG; organizare de seminarii şi evenimente dedicate coachingului; publicaţii în format clasic sau digital, precum şi alte asemenea activităţi propuse de Colegiul Director şi aprobate de Adunarea generală);
e)    donaţii, sponsorizări sau legate;
f)    resurse obţinute de la bugetul de stat şi/sau de la bugetele locale;
g)    alte venituri prevăzute de lege.
Art.10    Asociaţia poate deschide conturi la orice bancă din România, cu respectarea legislaţiei în vigoare. Operaţiunile financiare se vor putea face cu semnătura Preşedintelui, a Secretarului Executiv sau a persoanei desemnate de Colegiul Director, în mod expres, prin împuternicire scrisă.

CAP.IV    Membrii Asociaţiei
Art.11    Asociaţia are în componenţa sa următoarele categorii de membrii:
a)    membri acreditaţi;
b)    membri afiliaţi.

Art. 12 Pot deveni membri acreditaţi acele persoane care sunt acreditate la orice nivel ca şi coachi profesionişti de către ICF, sau/şi EuCF, IIC (ECI), ICI, (IAC) (descrise la Articolul 6 din prezentul Statut).Dosarul de afiliere conţinând cererea prin care solicitantul acceptă Statutul şi Codul Etic profesionala precum şi dovezile acreditării profesionale necesare vor fi  depuse Secretarului Executiv ARC şi vor fi validate în prima adunare a Colegiului Director după data depunerii.
Art. 13 Calitatea de membru afiliat poate fi dobândită de acele persoane care aderă la principiile promovate de Asociaţie (Statut şi Cod Etic Profesional), sunt interesate de profesia de coaching şi au o prealabilă recomandare scrisă a cel puţin 2 membri ARC acreditaţi. Calitatea de membru afiliat se poate păstra 2 ani de zile de la data înscrierii în Asociaţie şi poate fi prelungită anual, prin votul a 2/3 a membrilor Colegiului Director, în baza unei solicitări exprese care justifică prin argumente cererea (de exemplu: dovada înscrierii la cursuri de formare profesională, participări la training şi/sau supervizare în coaching), perioadă în care membrul afiliat si se angajeaza să obţină Acreditarea Profesională în coaching a măcar uneia din asociaţiile profesionale internaţionale menţionate în Statutul ARC (Art 6) in 2 ani.
Art. 14 Membrii acreditaţi şi afiliaţi intraţi în ARC între două Adunări Generale se validează prin hotărâre a Adunării Generale imediat consecutive. Asociaţia poate stabili prin decizia Colegiului Director o procedură şi etape de acceptare a noilor membri acreditaţi şi afiliaţi pentru perioada dintre adunările generale anuale ordinare. Membrii fondatori se supun acestor prevederi ale Statutului..
Art. 15 Toţi membrii ARC au următoarele drepturi:
a)    să aleagă şi să fie aleşi în organele de conducere ale Asociaţiei, în conformitate cu prevederile prezentului statut, cu excepţia membrilor afiliaţi, care pot alege dar nu pot fi aleşi în organele de conducere ARC;
b)    să participe la manifestările organizate de Asociaţie;
c)    să propună măsuri de îmbunătăţire a activităţilor şi de realizare a obiectivelor Asociaţiei;
d)    să se adreseze nemijlocit tuturor organelor Asociaţiei şi să primească în cel mai scurt timp informaţiile solicitate;
e)    să utilizeze baza materială şi informaţională a Asociaţiei, cu protecţia legală a drepturilor private;
f)    să beneficieze de toate serviciile prestate de Asociaţie şi destinate asociaţilor;
g)    să utilizeze alături de nume, calitatea de „Membru acreditat ARC” sau „Membru afiliat ARC”, după caz.
h)    membrii fondatori se supun prevederilor acestui Statut şi vor putea utiliza alături de nume una sau alta din calităţile de membru sus menţionate
Art. 16 Calitatea de membru al Asociaţiei Romanian Coach Guild – ARC conferă tuturor membrilor următoarele beneficii:
a)    recunoaştere profesională – ca membru acreditat ARC. Recunoaşterea internaţională a îndeplinirii unor standarde profesionale de înalt nivel (ICF, IAC, EuCF, ICi, ECI) este valorizată şi în piaţa Română, excluzând alte acreditări discutabile şi care nu şi-au câştigat respectabilitatea internaţională ca şi cele sus menţionate;
b)    protecţie profesională – asociaţia nu îşi asumă calitatea nesatisfăcătoare sau greşelile de practică ale membrilor săi, dar se poate implica la cererea membrilor săi în rezolvarea eventualelor plângeri referitoare la practica profesională a membrii săi; membrii Asociaţiei îşi asumă personal prestaţia şi nu pot să invoce în nici un caz calitatea de membru ARC (acreditat sau afiliat) drept circumstanţă sau justificare în cazul unor plângeri;
c)    oportunităţi de colaborare – ARC asigură numeroase oportunităţi de colaborare în cadrul comunităţii internaţionale şi europene de coaching;
d)    oportunităţi educaţionale – prin intermediul forumurilor şi programelor, membrii ARC  au posibilitatea de a-şi dezvolta continuu abilităţile şi cunoştinţele;
e)    oportunităţi de leadership – membrii ARC au posibilitatea de a contribui la dezvoltarea profesiei prin implicarea în organele de conducere şi reprezentare ARC;
f)    reduceri de preţ pentru materialele profesionale, participări la reuniuni în care ARC este coorganizator sau recunoscut de organizatori. Membrii ARC sunt eligibili pentru a obţine reduceri pentru numeroase publicaţii sau servicii din domeniul coachingului.
Art. 17 Toţi membrii au următoarele obligaţii morale, liber asumate prin adeziunea la ARC:
a)    să respecte prevederile Statutului ARC, ale Codului Etic Profesional ARC şi hotărârile organelor de conducere ale Asociaţiei;
b)    să nu folosească titulatura de membru acreditat ARC dacă nu îndeplinesc condiţiile necesare stipulate în Statut şi dacă nu au fost validaţi ca atare de către ARC;
c)    să aducă la cunoştinţa ARC în scris şi în termen de cel mult 20 de zile lucrătoare orice modificare apărută în statutul profesional ca membru acreditat al unuia dintre forurile internaţionale în baza căruia a obţinut calitatea;
d)    să plătească cotizaţia stabilită anual de Colegiul Director. Membrii acreditaţi şi membrii afiliaţi au obligaţia plăţii cotizaţiei în cel mult două tranşe semestrial până la data de 15 martie, respectiv 30 septembrie a anului în curs; cuantumul cotizaţiei membrilor afiliaţi este de 80% din valoarea cotizaţiei plătite de către membrii acreditaţi;
e)    să acţioneze pentru îndeplinirea scopului şi obiectivelor Asociaţiei şi să contribuie la realizarea acţiunilor propuse de Asociaţie;
f)    să nu desfăşoare activităţi politice în cadrul sau cu ocazia manifestărilor organizate de Asociaţie;
g)    să participe, la solicitarea Colegiului Director, la adunările şi manifestările iniţiate de organele de conducere ale Asociaţiei, la activităţile profesionale, precum şi la şedinţele organelor de conducere din care fac parte;
h)    să păstreze confidenţialitatea informaţiilor, desemnate ca fiind de interes specific ARC;
i)    să nu implice Asociaţia, numele său şi credibilitatea profesională a Asociaţiei în activităţi personale care o pot pune într-o dificultate evidentă.
Art. 18 Pierderea calităţii de membru, indiferent de categoria în care se încadrează, se realizează dacă este îndeplinită cel puţin una din următoarele condiţii:
a)    folosirea în mod oneros a titulaturii de membru acreditat ARC în condiţiile în care persoana nu îndeplineşte condiţiile necesare şi nu a fost recunoscută ca atare de către ARC. Pierderea calităţii se realizează la propunerea Colegiului Director, care are dreptul să-l suspende imediat pe baza unor probe constatatoare şi prin hotărâre a proximei Adunării Generale, care o confirmă.
b)    neplata cotizaţiei semestriale stabilită anual de Colegiul Director şi aprobată de proxima Adunarea Generală. Pierderea calităţii se realizează la propunerea Colegiului Director prin hotărâre a proximei Adunări Generale, fiind precedată, prin hotărârea CD, de o suspendare a calităţii de membru pe o perioadă de maxim 6 luni.
c)    la cererea membrului. Pierderea calităţii de membru se realizează automat la momentul înregistrării cererii, în lipsa unor dispoziţii contrare;
d)    prin săvârşirea de fapte care aduc atingere intereselor şi prestigiului Asociaţiei. Pierderea calităţii se realizează la propunerea CD prin hotărâre a proximei Adunări Generale, pe baza unor probe constatatoare.
e)    nedobândirea de către membrii afiliaţi a certificării de coach acreditat profesional din partea unuia dintre forurile internaţionale menţionate în acest document (Articolul 6), în termen de maxim 2 ani de la data înscrierii în ARC. Pierderea acreditării conferite de forurile internaţionale menţionate în prezentul document atrage automat pierderea calităţii de membru acreditat ARC.

CAP.V    Conducere, administrare şi control
Art. 19 Organele de conducere, administrare şi control ale Asociaţiei sunt:
Adunarea Generală, Colegiul Director şi Cenzorul sau Comisia de Cenzori după caz.
A.    Adunarea Generală
Art. 20 Adunarea Generală este organul suprem de conducere al Asociaţiei, formată din totalitatea membrilor acreditaţi şi afiliaţi, având fiecare câte un singur vot.
Art. 21 Adunarea Generală se va întruni cel puţin o data pe an, în primul trimestru al anului,  (de regulă, între 15 şi 30 martie) în şedinţă ordinară, urmând ca de fiecare dată când este necesar să se convoace o şedinţă extraordinară.
Convocarea Adunării Generale ordinare sau extraordinare se poate face de către Preşedinte, de către majoritatea membrilor Colegiului Director sau de către cel puţin 1/3 din membri activi, stabilindu-se data exactă şi ordinea de zi a şedinţei; anunţul către toţi membrii pentru convocarea unei Adunări Generale trebuie făcut cu cel puţin 15 zile calendaristice înainte.
Art. 22 Adunarea Generală este legal constituită în prezenţa a jumătate plus unu din totalul membrilor săi acreditaţi şi afiliaţi şi adoptă hotărâri cu votul a jumătate plus unu din membri prezenţi (inclusiv afiliaţi).
În cazul în care la prima convocare Adunarea Generală nu este statutară, a doua convocare va fi organizată în decurs de 15 zile, cu respectarea prevederilor prezentului statut, iar hotărârile vor fi adoptate cu jumătate plus unu din totalul membrilor prezenţi, oricare ar fi numărul acestora.
Art. 23 Hotărârile de modificare a statutului, dizolvare şi lichidare se vor lua cu votul a două treimi din totalul membrilor prezenţi ai Adunării Generale a Asociaţiei, statutar constituite.
Art. 24 Asociaţia poate folosi simultan şi votul electronic – cu aceleaşi procentaje de validitate şi obiect al deciziilor ca pentru Hotărârile Adunării Generale, de îndată ce va fi funcţională şi securizată tehnic infrastructura necesară. În acest caz – al Votului Electronic – orice propunere poate fi votată în intervalul a 5 zile lucrătoare, rezultatul votului urmând a fi comunicat tuturor membrilor Asociaţiei în următoarele 5 zile lucrătoare.
Art. 25 Adunarea Generală are următoarele atribuţii:
a)    modifică actele constitutive ale Asociaţiei;
b)    aprobă strategia şi politica propuse de Colegiul Director;
c)    aprobă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Asociaţiei şi orice alte acte interne de organizare;
d)    alege şi revocă Preşedintele, membrii Colegiului Director şi Cenzorul sau Comisia de Cenzori după caz;
e)    admite şi exclude membrii acreditaţi şi afiliaţi ai Asociaţiei;
f)    stabileşte criteriile de aderare şi excludere din Asociaţie;
g)    aprobă bugetul anual şi execuţia bugetară din anul anterior, pe baza fundamentării Colegiului Director şi avizului Cenzorului sau a Comisiei de Cenzori, după caz;
h)    stabileşte cuantumul şi periodicitatea plăţii cotizaţiei;
i)    aprobă raportul Colegiului Director şi, respectiv, al Cenzorului sau Comisiei de Cenzori, după caz, de descărcare de gestiune pentru perioada analizată;
j)    aprobă organigrama Asociaţiei;
k)    hotărăşte înfiinţarea de filiale sau sucursale, precum şi afilierea la federaţii;
l)    aprobă dizolvarea Asociaţiei, numeşte lichidatorii şi stabileşte destinaţia bunurilor la dizolvare;
m)    hotărăşte acordarea sau retragerea titlului de membru de onoare, la propunerea Preşedintelui şi/sau al Colegiului Director;
n)    îndeplineşte, în vederea atingerii scopului Asociaţiei, orice alte activităţi permise de prezentul statut sau de lege.
Adunarea Generala îşi poate delega o parte din atribuţii către Colegiul Director.

B. Colegiul Director, CD
Art. 26 Colegiul Director este organul de conducere curentă al Asociaţiei.
Colegiul Director este alcătuit din 7 persoane:
– Preşedinte (cu un mandat de 1 an – între Adunările Generale anuale ordinare),
– Un Vicepreşedinte (cu un mandat de 1 an, între Adunările Generale anuale ordinare),
– 5 Membri, cu atribuţii specifice desemnate prin consens în cadrul Colegiului Director.
Membrii ARC care conduc sau sunt implicaţi direct în conducerea unor şcoli sau programe de formare în coachingul profesional nu pot fi aleşi în poziţiile de Preşedinte sau Vicepreşedinte ARC, dar pot fi aleşi de Adunarea Generală ca membrii CD.
Numărul membrilor Colegiului Director poate fi modificat prin hotărârea Adunării Generale.
Art. 27 Mandatul membrilor Colegiului Director este de 2 ani, cu posibilitatea realegerii.
Art. 28 Este recomandabil ca in Colegiul Director să fie reprezentaţi ai fiecărei şcoli de formare în coachingul profesionist
Art. 29 Mandatul funcţiilor de Preşedinte şi Vicepreşedinte sunt de 1 an de zile. În fiecare an din cadrul Colegiului Director se aleg persoanele pentru poziţiile tehnic necesare funcţionării Asociaţiei. Preşedintele şi Vicepreşedintele pot fi realeşi în aceste funcţii în Colegiul Director numai după o perioadă de minim un an de la data încetării mandatelor respective.
Art. 30  Începând din 2010 numai membrii acreditaţi, conform Articolului 12 ai prezentului Statut sunt eligibili pentru a face parte din Colegiul Director al Asociaţiei.
Art. 31 Calitatea de membru în Colegiul Director se exercită personal, nefiind admisă împuternicirea altor persoane cu exercitarea drepturilor sau cu îndeplinirea atribuţiilor aferente acestei calităţi. Dacă un loc este vacantat, din diverse motive, poziţia sa este preluată de membrul ARC care la precedenta Adunare Generală a ocupat poziţia imediat inferioară ca număr de voturi exprimate.
Art. 32 Colegiul Director se întruneşte în şedinţe ordinare lunare, şedinţele extraordinare convocându-se de fiecare dată când este necesar.
Şedinţele Colegiului Director se consideră legal constituite dacă sunt prezenţi sau votează electronic în 48 de ore cel puţin 5 dintre membrii Colegiului.
Art. 33 Colegiul Director are următoarele atribuţii:
a)    stabileşte strategiile şi politica Asociaţiei în perioada dintre Adunările Generale;
b)    organizează convocarea Adunării Generale şi pregăteşte agenda acesteia;
c)    supune aprobării Adunării Generale rapoarte de activitate, proiectul de buget şi execuţia bugetară;
d)    hotărăşte angajarea patrimoniului Asociaţiei şi dă socoteală de actele sale în faţa Adunării Generale;
e)    hotărăşte modificarea sediului social al Asociaţiei sau/şi al punctului său de lucru (adresa poştală, telefon etc.), comunicând din timp aceste modificări, tuturor membrilor Asociaţiei;
f)    aprobă acceptarea donaţiilor şi legatelor condiţionate;
g)    stabileşte grila de salarizare a personalului încadrat cu contract de muncă şi nivelul remuneraţiei colaboratorilor;
h)    îndeplineşte atribuţiile stabilite de către Adunarea Generală.
Art. 34 Preşedintele este ales pe o perioadă de 1 an şi are următoarele atribuţii:
a)    reprezintă Asociaţia în relaţiile cu terţii şi în acţiunile în justiţie;
b)    prezidează şedinţele Adunării Generale şi ale Colegiului Director;
c)    îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de Adunarea Generală în sarcina sa;
d)    exercită întreaga sa autoritate şi competenţă pentru a determina înfăptuirea obiectivelor Asociaţiei.
Art. 35 În îndeplinirea atribuţiilor sale, Colegiul Director poate numi un Birou executiv alcătuit din 3 – 5
persoane, dintre care unele vor fi remunerate şi nu sunt neapărat membrii Asociaţiei, în condiţii validate de proxima Adunare Generală. Biroul Executiv este condus de un Director Executiv care poate îndeplini – prin mandat expres semnat de toţi membrii Colegiului Director – una sau mai multe atribuţii strict administrative ale Colegiului Director sau ale Preşedintelui. Odată cu numirea Directorului executiv, prin procesul verbal al Adunării Colegiului Director, se vor prevedea atribuţiile acestuia precum şi limitele şi condiţiile mandatului. Rolul si responsabilitatile alocate Directorului Executiv vor fi
precizate in Regulamentul de functionare al ARC la prima intalnire a Colegiului Director.

C. Cenzorul / Comisia de Cenzori
Art. 36 Cenzorul este organul de control financiar intern al Asociaţiei, fiind numit în funcţie de către Adunarea Generală pentru o perioadă de trei ani. După numire, Cenzorul se bucură de independenţă în exercitarea atribuţiilor ce îi revin.
Art. 37 În situaţia în care Asociaţia va avea mai mult de 100 de membri înscrişi până la data întrunirii ultimei Adunări Generale, controlul financiar intern se exercită de către o Comisie de Cenzori. Comisia de Cenzori va fi alcătuită dintr-un număr impar de membri, din care cel puţin unul va fi contabil autorizat sau expert contabil autorizat. Membrii Consiliului Director nu pot fi cenzori.
Art. 38 Pentru activitatea depusă, cenzorul poate primi o indemnizaţie. Cenzorul poate renunţa la funcţia sa cu un preaviz de 30 de zile, el fiind răspunzător pentru retragerea sa intempestivă
şi pentru eventualele neglijenţe în îndeplinirea atribuţiilor. În caz de indisponibilitate, atribuţiile acestuia vor fi exercitate temporar de împuternicitul Adunării Generale, urmând ca aceasta să decidă în maxim 3 luni înlocuirea cenzorului.
Art. 39 În realizarea competenţei sale, cenzorul sau, după caz, Comisia de Cenzori:
a)    verifică modul în care este administrat patrimoniul Asociaţiei;
b)    întocmeşte rapoarte şi le prezintă Adunării Generale;
c)    poate participa la şedinţele Colegiului Director fără drept de vot;
îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în statut sau stabilite de Adunarea Generală.
Art. 40 Regulile generale de organizare şi funcţionare ale Comisiei de Cenzori se aprobă de Adunarea Generală. Comisia de Cenzori îşi poate elabora un regulament intern de funcţionare.
CAP.VI    Dispoziţii tranzitorii
Art. 41 Membrii fondatori sau persoanele care se înscriu în Asociaţie până la 30 Octombrie 2008 sunt membri activi în condiţiile statutului aprobat în şedinţa de constituire a Asociaţiei. Ei rămân membri activi cu condiţia de a dobândi acreditarea prevăzută la Art. 12 până cel târziu la data primei Adunări Generale din anul 2010, dată de la care vor căpăta şi vor putea folosi  titulatura de membri acreditaţi sau afiliaţi ai ARC, după caz.

tate de membrii afiliaţi, aceştia trebuie să obţină certificarea profesională cerută de Art 12 pentru membrii acreditaţi, eligibili în organele de conducere ale Asociaţiei. În caz contrar, după data Adunării Generale din primul trimestru al anului 2010, chiar şi membrii fondatori vor pierde de drept calitatea de membru activ al asociaţiei, devenind, la cerere, membri afiliaţi cu drepturile care decurg din această poziţie.
Art. 43 Cotizaţia anuala de membru ARC se stabileşte anual în Adunarea Generală ordinară din primul trimestru al anului în curs sau în avans printr-o hotărâre a unei Adunări Generale pentru anul următor. Cotizaţia stabilită pentru anul 2009 şi valabilă până la prima Adunare Generală care o poate modifica este de 600 lei.
CAP.VII    Dispoziţii finale
Art. 44 Dizolvarea şi lichidarea Asociaţiei se face în situaţiile prevăzute de lege.
Trecerea patrimoniului rezultat după lichidare către o persoană juridică nonprofit, având un obiect de activitate apropiat de cel al Asociaţiei, se decide de către Adunarea Generală prin votul majorităţii simple a membrilor prezenţi. Vor avea prioritate organizaţiile la a căror înfiinţare a participat Asociaţia.
Art. 45 Modificările şi completările prezentului statut se fac prin hotărâri ale Adunării Generale în condiţiile legii şi a prezentului statut. Prevederile prezentului statut se completează cu normele legale imperative cuprinse în legislaţia în vigoare.
Art. 46 Prezentul statut a fost redactat în 7 (şapte) exemplare, fiecare cu valoare de original.