ARC Pro - Asociatia pentru Coaching Profesionist din Romania

Statut ARC 2010

ASOCIAŢIA „ROMANIAN COACH GUILD – ARC”
– Statut –
PREAMBUL

ASOCIAŢIA ROMANIAN COACHING GUILD – ARC ia fiinţă pentru sprijinirea activităţii profesionale de coaching în România, pentru respectarea valorii proprii a fiecărei persoane, pentru dezvoltarea cu succes a fiecărui individ şi a întregii societăţii româneşti.

ASOCIAŢIA ROMANIAN COACH GUILD – ARC, aderă la acea formulă de coaching care onorează clientul ca expert în viaţa şi munca sa şi presupune că fiecare client este creativ, integru şi plin de resurse.

Bazat pe aceste premise, responsabilitatea fiecărui coach membru acreditat şi afiliat acestei asociaţii profesionale este să:
–    descopere, clarifice şi să se alinieze la ceea ce clientul doreşte să dobândească
–    încurajeze clientul să se autodescopere
–    opteze pentru soluţiile şi strategiile alese de însuşi clientul
–    menţină şi susţină responsabilitatea şi răspunderea clientului

Coachingul profesional este o relaţie susţinută care permite oamenilor să performeze semnificativ şi cu rezultate remarcabile în vieţile lor, în carierele şi organizaţiile lor.

Procesul de coaching ajută oamenii să adâncească rezultatele învăţării lor în diverse domenii, să obţină rezultate practice mai bune, să-şi îmbunătăţească ceea ce numim calitatea vieţii. În fiecare sesiune de coaching, clientul îşi alege subiectele conversaţiei, în timp ce coachul ascultă şi contribuie cu observaţii şi întrebări lămuritoare. O astfel de interacţiune aduce claritate şi orientează clientul spre acţiune.

Coachingul accelerează demersurile clientului spre progres, punând accentul pe conştientizarea alegerilor personale bazate pe valorile proprii din procesul evocat de client.

Coachingul se concentrează pe situaţia actuală a clientului şi pe ceea ce el doreşte să obţină, să dobândească, să facă în viitorul imediat. Coachingul întăreşte responsabilitatea clientului în alegerile şi opţiunile sale în trăirea vieţii aşa cum şi-o doreşte.

Membrii titulari, acreditaţi şi afiliaţi, Asociaţiei recunosc că rezultatele sunt meritul intenţiilor, alegerilor şi acţiunilor clientului, susţinute de efortul şi suportul procesului de coaching.

Membrii titulari, acreditaţi şi afiliaţi Asociaţiei recunosc şi respectă acest Statut şi Codul Etic Profesional al Asociaţiei.

CAP.I    Denumirea, natura juridică, sediul, durata de funcţionare
Art.1    ASOCIAŢIA „ROMANIAN COACHING GUILD – ARC” numită în continuare Asociaţie este persoană juridică romană de drept privat cu scop nepatrimonial, înfiinţată conform Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu modificările şi completările ulterioare. Asociaţia va putea utiliza şi traducerea în limba româna: Asociaţia Română pentru Coaching. De asemenea abrevierea folosită va fi ARC, respectiv RoCG pentru versiunea în limba engleză.
Art.2    În temeiul dreptului constituţional la asociere următorii membri fondatori şi-au dat acordul de voinţă la constituirea Asociaţiei:
Murgu Horea Corneliu cu domiciliul în Str. Banului nr.3, Et.1, Ap.3, Bucureşti, Sector 1, identificat prin CI seria RR, nr. 458614, eliberată de SPCEP S1 la data de 29.05.2007;
Stănescu Mihai cu domiciliul în Str. Răşinari nr 1 Bl U6, sc A, ap 5 secor 3, Bucureşti, identificat prin CI seria RT, nr. 038 793, eliberată de SPCEP S13 la data de 01.09.1999;
Iliescu Carmen cu domiciliul în Iaşi, Sos. Păcurari nr. 87, Bl. 475, Sc. B, Et. 7, Ap. 27, identificată prin CI seria MX, nr. 718517, eliberată de Pol.Mun. Iaşi, la data de 09.01.2008;
Bichiş Daniel Marius cu domiciliul în Şos Colentina, nr 18, Bl 9A, ap 32, sect 2, Bucureşti.  identificat prin CI seria RR, nr. 288428, eliberată de SPCEP S 7. la data de 04.03.2004;
Grigoriu Monica Mihaela cu domiciliul în Bucureşti, Str. Constantin Rădulescu Motru nr. 22, bl. 46, sc. 1 identificată prin CI seria RX, nr. 175526 eliberată de S.E.P. la data de 23.05.2003
Mincu Mirela Jackline cu domiciliul în Aleea Ilioara nr.16, Bl.M32, Sc.A, Et.2, Ap.10, Bucureşti, Sector 3, identificată prin CI seria RD, nr. 492161, eliberată de SPCEP S3 la data de 08.09.2006;
Popa-Radu Mihai,  cu domiciliul în Str. Rucăr nr.19A,  Bucureşti, Sector 1, identificat prin CI seria RD, nr. 286298, eliberată de SPCEP S4 la data de 15.12.2002;
Andreescu Daniela cu domiciliul în Str. Drumul Taberei nr.17, Bl.A2, Sc.A, Et.6, Ap.27, Bucureşti, Sector 6, identificată CI seria RD, nr. 563790, eliberată de SPECP S6 la data de 11.03.2008;
Alexandrescu Ştefan cu domiciliul în Str. Vasile Lupu nr.130, Bl.A2, Tr.2, Et.8, Ap.7, Iaşi, Jud. Iaşi, identificat prin CI seria MX, nr. 447805, eliberată de Pol. Mun. Iaşi la data de 25.03.2004;
Baltariu Nelu cu domiciliul în Str. Surlaşului nr 40, Braşov, identificat cu CI seria BV nr. 521 323, eliberata de SPCLEP Brasov la data de 05.06.2007
Bădărau Constantin Mugurel cu domiciliul în Str Vicina, nr 3,BL 33, Sc 3, et 7, Ap 151, sect 5 Bucureşti, identificat cu BI seria DG, nr 943590, eliberata de secţia 18, la data de 18.09.1998.
Bichiş Mariana cu domiciliul în Şos Colentina, nr 18, Bl 9A, ap 32, sect 2, Bucureşti.  identificată prin CI seria SX, nr. 156189, eliberată de SPCEP S 7. la data de 20.03.2003;
Blidăruş Maria Magdalena cu domiciliul în Ale. Buteica Emanoil Marius nr.8, Bl6, Sc.1, Et.4, Ap.24, Bucureşti, Sector 3, identificat prin CI seria RT, nr. 485103, eliberată de SPCEP S3 la data de 08.5.2007;
Bobeanu Oana cu domiciliul în Str Gheorghe Petraşcu nr 16, Bl B 10, sc 4, Apt 62, sect 3, Bucureşti , identificată prin CI seria RR, nr 366510, eliberata SPECEP Bucureşti la data de 15.12.2005
Bondor Negraru Bogdan cu domiciliul în Str. Ştefan Octavian Iosif nr.2, Bl.M51, Sc.A, Ap.9, Cimpina, Jud.Prahova, identificat prin CI seria RR, nr. 393027, eliberată de SPCEP S3 la data de 25.05.2006;
Ceauş Nineta – Monica domicilata în Aleea Cenuşăresei, nr 2, Bl 52, sc A, etaj 4, Apt 28, sect 2, Bucureşti, identificată cu CI, seria RR, nr 236108, eliberata de SPCEP secţia 8, la data de 01.10.2002;
Cîmpea Alina Raluca cu domiciliul în Str. Grigore Moisil nr.4, Bl.6, Sc.1, Et.7, Ap.30, Bucureşti, Sector 2, identificat prin CI seria RT, nr.525839, eliberată de SPCEP S2 la data de 09.11.2007;
Copîndeanu Daniela Carmen cu domiciliul în Str. Plopilor nr.4, Ap.13, Cluj Napoca, Jud. Cluj, identificat prin CI seria KX, nr. 599086, eliberată de SPCLEP Cluj Napoca la data de 11.03.2008;
Demi Mariana domiciliata în Calea Rahovei, nr 322, bl 67, sc 4, etaj 6, Apt 123, Bucureşti sector 4, identificat cu CI, seria RD, nr 293200, eliberata de SPCEP, secţia 19, la data de 27.01.2003.
Dobre Mihaela Daniela cu domiciliul în Str. Maior Coravu Ion nr.57, Et.9, Ap.29, Bucureşti, Sector 2, identificat prin CI seria RT, nr. 421283, eliberată de SPCEP la data de 26.07.2006;
Dorobanţ Victoria Alina cu domiciliul în Str. Brădetului nr.16, Bucureşti, Sector 4, identificată prin CI seria RX, nr. 047670, eliberată de SPCEP 16 la data de 04.06.1998;
Frumosu Alexandru cu domiciliul în Str. Mărgeanului nr.6A, Bl.M69, Sc.2, Et.2, Ap.39, Bucureşti, Sector 5, identificat prin CI seria RT, nr. 512328, eliberată de SPCEP S5 la data de 31.08.2007;
Fufezan Augustin Horaţiu cu domiciliul în Str. Scorţarilor nr.15, Ap.36, Cluj Napoca, Jud Cluj, identificat prin CI seria KX, nr. 282384, eliberată de Pol Mun Cluj Napoca, la data de 21.07.2003;
Gherasim Ramona – Ioana cu domiciliul în Str Avrig, nr 62, Bl 019, sc A, etaj 9, Apt 39, identificat cu CI, seria RX , nr 272508, eliberata de SPCEP, S 9, la data de 24.02.2005;
Grosoşiu Sabina  domiciliata in Str Liviu Rebreanu, nr 12, BL K 2, sc 2, etaj 6, Apt 36, sector 3, Bucureşti,identificat prin CI, seria DP, nr 030209, eliberat de IGP-DEP in data de 12.10 1999.
Iancu Alice cu domiciliul în Ale. Iosif Hodos nr.2, Bl.J43, Sc.2, Ap.18, Bucureşti, Sector 3, identificat prin CI seria RX, nr. 164636, eliberată de Secţia 13 la data de 14.04.2003;
Ivanov Adrian – Dan cu domiciliul in Şos Stefan cel Mare, nr 36, bl 30 B, sc 2, Apt 60, sect 2, Bucureşti identificat cu CI seria RT, nr 304737, eliberat de secţia 6, la data de 20.01.04
Latiş Corneliu Eugen cu domiciliul în Str. Constantin Tănase nr.20, identificat prin CI seria RX, nr. 018119, eliberată de Secţia 9 la data de 13.01.1998;
Manea Mara cu domiciliul în Cal. Văcăreşti nr.32B, Bl.9C, Sc.1, Et.1, Ap.5, Bucureşti, Sector 4, identificat prin CI seria RT, nr. 472420, eliberată de SPCEP S4 la data de 02.03.2007;
Mandler Tanţa cu domiciliul în Sat  Petreşti (comuna Corbeanca)  Jud Ilfov, Şos Unirii nr 79, identificată  prin CI seria IF, nr. 104668, eliberată de SPCLEP Buftea la data de 08.02.2006;
Manole Cristina cu domiciliul în Str. Poet Panait Cerna nr.14, Bl.M5, Sc.1, Ap.4, Bucureşti, Sector 3, identificată  prin CI seria RD, nr. 379234, eliberată de Secţia 11 la data de 19.05.2004;
Marin Decebal Leonard cu domiciliul în Str. Povernei nr.28, Ap.1, Bucureşti, Sector 1, identificat prin CI seria RR, nr. 385256, eliberată de SPCEP S1 la data de 04.04.2006;
Mihai Constandel Mircea cu domiciliul în Str. Vlaicu Vodă nr.23, Bl.V39, Sc.1, Et.4, Ap.52, Bucureşti, Sector 3, identificat prin CI seria RR, nr. 230244, eliberată de Secţia 11 la data de 09.09.2002;
Moisescu Goia Elena Carmen cu domiciliul în Str. Frantz Liszt nr.22, Cluj Napoca, Jud. Cluj, identificat prin CI seria KX, nr. 505039, eliberată de SPCLEP Cluj Napoca la data de 20.09.2006;
Muller-Demary Petra cu reşedinţa in România Bucureşti str M. Zorileanu nr 25 ap 3 sect 1, identificată prin Permis de Şedere ROU 0039374 eliberat la data de 17.06.05
Nuţu Angela cu domiciliul în Str. Luica nr.28, Bucureşti, Sector 4, identificat prin CI seria RT, nr.459713, eliberată de SPCEP S4 la data de 24.01.2007;
Obancea Rodica cu domiciliul în Str. Cpt Nicolae Licăreţ, Nr.8, Bl.PM42, Sc.A, Ap.4, Bucureşti, Sectror 3, identificat prin CI seria RT, nr. 407282, eliberată de SPECP S3 la data de 27.04.2006;
Oprean Delia Beatrice cu domiciliul în Cal. Dorobanţilor nr.93, Ap.38, Cluj Napoca, Jud. Cluj, identificat prin CI seria KX, nr. 019447, eliberată de Pol. Mun Cluj Napoca la data de 05.02.1999;
Paraschiv Mihaela cu domiciliul în Str. Avrig nr.58, B.017, sc.1, Et.7, Ap.61, Bucureşti, sector 2, identificat prin CI seria RT, nr. 436045, eliberată de SPCEP S2 la data de 10.10.2006;
Paraschiv Dragoş cu domiciliul în Str. Avrig nr.58, B.017, sc.1, Et.7, Ap.61, Bucureşti, sector 2, identificat prin CI seria DP, nr. 105129, eliberată de DGEIP la data de 22.04.2004;
Petean Florin Ion cu domiciliul în Ale. Bîrsei nr.4, Ap.47, Cluj Napoca, Jud Cluj, identificat prin CI seria KX, nr. 050099, eliberată de Pol Mun Cluj Napoca la data de 28.09.1999;
Pîcleanu Săvinescu Amalia cu domiciliul în Aleea Dealul Măcinului nr.1A, Bl.452, Sc.C, Ap.91, Bucureşti, Sector 6, identificat prin CI seria RD, nr. 506949, eliberată de SPCEP S6 la data de 12.12.2006;
Popa Cristina Mirela  cu domiciliul în Str. Făget nr.11, Piteşti, Jud. Argeş, identificată prin CI seria AS, nr.231765, eliberată de Pol Mun Piteşti la data de 16.01.2003
Pricopi Teodor cu domiciliul in Str Maria Cuntan, nr 4, BL S42, sc 1, etaj 8, apt 27, sector 5, Bucureşti, identificat cu CI, seria RT, nr 520833, eliberat de SPCEP,S 5, biroul nr 2, la 17.10 207;
Radu Andrei cu domiciliul în Bld. Constructorilor nr.24A, Bl.44, Sc.3, Ap.155, Bucureşti, Sector 6, identificat prin CI seria RT, nr. 442035, eliberată de SPCEP S6 la data de 16.11.2006;
Radu Cristian Marian cu domiciliul în Sat Bragadiru (Oraş Bragadiru), Jud. Ilfov, Str. Primăverii nr.22, identificat prin CI seria IF, nr. 120814, eliberată de SPCLEP la data de 16.08.2006;
Răducu Marcel  cu domiciliul în Str. Doamna Ghica nr.18, Bl.3Bbis. Sc. B, Ap.52, Bucureşti, Sector 2, identificat prin CI seria RX, nr. 192698, eliberată de Secţia 7 la data de 08.07.2003;
Ruşti Lenuţa Aurica cu domiciliul în Bld. Iancu de Hunedoara nr.64, Bl.12B; ap.20, Bucureşti, Sector 1, identificat prin CI seria RD, nr.179648, eliberată de Secţia 1 la data de 13.07.2001;
Samoilă Constantin Răzvan cu domiciliul în Cal. Floreşti nr.1, Ap.62, Clij Napoca, Jud. Cluj, identificat prin CI seria KX, nr. 014318, eliberată de Pol. Mun. Cluj Napoca la data de 11.12.1998;
Stan Iuliana Mihaela cu domiciliul în Alea Barajul Iezerul nr.4, Bl.M2A+B, Sc.C, Et.1, Ap.47, Bucureşti, Sector 3, identificată prin CI seria RT, nr. 535201, eliberată de SPCEP S3 biroul 5 la data de 15.01.2008;
Stanciu Adrian cu domiciliul în Str. Nicolae Cînea nr.15, Bucureşti, Sector 2, identificat prin CI seria RD, nr. 055626, eliberată de Secţia 7 la data de 18.11.1998;
Stoian Irina Ana Maria cu domiciliul în Bld. Decebal nr.11, Bl.S14, Sc.4, Et.1, Ap.66, Bucureşti, Sector 3, identificat prin CI seria RR, nr. 482869, eliberată de SPCEP S3 la data de 11.09.2007;
Şerbanescu Bogdan cu domiciliul în Bld. Tineretului nr.51, Bl.64, Sc.B, Et.2, Ap.45, Bucureşti, Sector 4, identificat prin CI seria DP, nr. .092435, eliberată de DGEIP la data de 21.11.2002;
Ştefănescu Irina cu domiciliul în Str. Năsăud nr70, Bl.86C, Et.1, Ap.9, Bucureşti, Sector 5, identificat prin CI seria RT, nr. 008561, eliberată de Secţia 18 la data de 08.01.1998;
Trâncă Dragoş cu domiciliul în Str. Aleea Aviatorilor nr 21 Sc A, ap 11, Bacău, identificat prin CI seria XC nr 282875, eliberat de Mun Bacau la data de 27.08.2003
Ţucu Gheorge cu domiciliul în Str. N. Constantinescu nr.6, Bl.15A, Sc.B, Ap.29, Bucureşti, Sector 1, identificat prin CI seria RR, nr. 067752, eliberată de Secţia 1 la data de 05.05.1999;
Vaida  Radu Vladimir cu domiciliul in Intr. Victor Eftimiu nr 9 ap 19, Bucureşti sect 1 identificat prin CI seria RD nr 326776 eliberata de Secţia 3 la data de 16.07.2003
Vâna  Beatrice cu domiciliul in Bd. Uverturii nr 85 bl 014 sc C, et 5, ap 80, Bucureşti sect 6 identificat prin CI seria RR nr 289161 eliberata de Secţia 21 la data de 04.03.2004
Vişoianu Daniela cu domiciliul în Str. Viitorului nr.182, Bl.49, Sc.B, Et.1, Ap.44, Bucureşti, Sector 2, identificat prin CI seria RX, nr. 185460, eliberată de Secţia 6, la data de 18.06.2003;

Art.3    Asociaţia îşi are sediul social în Bucureşti, Str. Agricultori nr.37-39, Sector 2, cod poştal: 021 482. Modificarea sediului social se poate face prin hotărârea Colegiului Director.
Art.4    Asociaţia poate înfiinţa filiale şi sucursale sau poate deschide birouri în ţară sau străinătate. Asociaţia se poate afilia la federaţii sau alte structuri asociative din ţară sau străinătate.
Art.5    Asociaţia va funcţiona pe termen nelimitat, dizolvarea şi lichidarea sa făcându-se în condiţiile legislaţiei în vigoare şi ale prezentului statut.

CAP.II      Scopul şi obiectivele Asociaţiei
Art.6    Asociaţia are ca scop promovarea şi aplicarea în România a standardelor internaţionale ale coachingului profesional, aşa cum sunt ele definite şi acreditate profesional de International Coaching Federation (ICF), European Coaching Federation (EuCF), European Coaching Institute (ECI), International Association of Coaching Institutes (ICI) şi International Association of Coaching (IAC).
Art.7    Realizarea acestui scop va fi urmărită prin îndeplinirea unor obiective cum ar fi:
– pe termen mediu :
a)    reglementarea profesiei de coach la nivel naţional prin demersuri specifice pe lângă organismele statului român cu drept de decizie în aceasta problemă;
b)    promovarea excelenţei în coachingul practicat în România, prin asigurarea cadrului de referinţă respectat de cele mai importante asociaţii profesionale internaţionale şi prin crearea şi asigurarea unor standarde profesionale în practica coachingului în ţara noastră;
c)    înlesnirea şi statuarea unui limbaj specific, decodat unitar de către practicanţii coachingului în limba română;
d)    realizarea unui site profesionist deschis pe de o parte membrilor Asociaţiei conţinând informaţii specifice şi pe de altă parte publicului larg interesat.
– pe termen lung:
a)    recunoaşterea internaţională a asociaţiei;
b)    dezvoltarea unei structuri şi a unor standarde de autoritate pentru acreditarea în coachingul profesional în România;
c)    încurajarea dezvoltării profesionale a practicanţilor coachingului din România;
d)    furnizarea de informaţii publice privind activitatea de coaching în România;
e)    popularizarea şi promovarea principiilor fundamentale ale coachingului profesional;
f)    facilitarea/intermedierea traducerilor cu tematică de coaching profesional;
g)    încurajarea contactelor şi colaborarea cu organizaţiile internaţionale interesate în promovarea şi dezvoltarea coachingului profesional pentru dezvoltare personală şi organizaţională;
h)    îmbunătăţirea continuă a practicii procesului de coaching profesional pentru dezvoltare personală şi organizaţională în România;
i)    observarea calităţii serviciilor de coaching oferite de coachii din România;
j)    informarea adecvată a publicului privind conţinutul coachingului profesional prin:
– campanii de presă coordonate şi sprijinite de ARC şi la care să contribuie membrii activi ai ARC,
k)    – elaborarea şi distribuirea unor materiale informative în mediul de business cu privire la coachingul profesional,
– participarea ARC la manifestările profesionale relevante din ţară şi străinătate,
– abordarea proactivă a publicaţiilor de specialitate pentru publicitarea standardelor etice ale coachingului profesional;
l)     susţinerea pregătirii continue a coachilor profesionişti prin:
– organizarea unor întâlniri între coachii profesionişti (acreditaţi) şi cei în formare: peer coaching, knowledge cafe, practice sharing etc
– facilitarea participării la evenimente legate de promovarea coachingului profesional,
– realizarea unei biblioteci virtuale ce va cuprinde materiale despre coaching pe care membrii activi le selectează şi le propun care va fi deschisă numai membrilor titulari ARC,
– înfiinţarea unor forumuri de discuţii online pe teme profesionale moderate de membrii acreditaţi ARC (prin rotaţie),;
m)   promovarea activităţii coachilor profesionişti şi a ARC prin:
– contactarea proactivă a publicaţiilor relevante,
– realizarea unei baze de date cu prezentarea coachilor ARC, membrii acreditaţi şi membrii în curs de acreditare (după depunerea dosarului), prin aprobarea Colegiului Director
– editarea unui Newsletter al ARC.

CAP.III    Patrimoniul şi sursele de venituri ale asociaţiei
Art.8    La data constituirii, patrimoniul Asociaţiei este de 500 lei.
Art.9    Veniturile Asociaţiei provin din:
a)    cotizaţiile membrilor acreditaţi şi afiliaţi (în formare);
b)    dobânzile şi dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condiţii legale;
c)    dividendele societăţilor comerciale înfiinţate;
d)    veniturile realizate din activităţi economice directe (contracte de asistenţă cu departamente de HR din companii şi ONG; organizare de seminarii şi evenimente dedicate coachingului; publicaţii în format clasic sau digital, precum şi alte asemenea activităţi propuse de Colegiul Director şi aprobate de Adunarea generală);
e)    donaţii, sponsorizări sau legate;
f)    resurse obţinute de la bugetul de stat şi/sau de la bugetele locale;
g)    alte venituri prevăzute de lege.
Art.10    Asociaţia poate deschide conturi la orice bancă din România, cu respectarea legislaţiei în vigoare. Operaţiunile financiare se vor putea face cu semnătura Preşedintelui, a Secretarului Executiv sau a persoanei desemnate de Colegiul Director, în mod expres, prin împuternicire scrisă.

CAP.IV    Membrii Asociaţiei
Art.11    Asociaţia are în componenţa sa următoarele categorii de membrii:
a)    membri acreditaţi;
b)    membri afiliaţi.

Art. 12 Pot deveni membri acreditaţi acele persoane care sunt acreditate la orice nivel ca şi coachi profesionişti de către ICF, sau/şi EuCF, IIC (ECI), ICI, (IAC) (descrise la Articolul 6 din prezentul Statut).Dosarul de afiliere conţinând cererea prin care solicitantul acceptă Statutul şi Codul Etic profesionala precum şi dovezile acreditării profesionale necesare vor fi  depuse Secretarului Executiv ARC şi vor fi validate în prima adunare a Colegiului Director după data depunerii.
Art. 13 Calitatea de membru afiliat poate fi dobândită de acele persoane care aderă la principiile promovate de Asociaţie (Statut şi Cod Etic Profesional), sunt interesate de profesia de coaching şi au o prealabilă recomandare scrisă a cel puţi